Без заголовка 2728

__________________________s$______________s
_________________________.s$$_____________s$
________________________s$$$’____________s$$
______________________.s$$$іґ_______,___s$$і
_____________________s$$$$і______.s$’___$$і
________________,____$$$$$.______s$і____і$
________________$___$$$$$$s_____s$і_____і,
_______________s$___‘і$$$$$$s___$$$
_______________$$____і$$$$$$s.__і$$s
_______________і$.____і$$$$$$$s_.s$$$____sґ
_______________`$$.____і$$$$$$$_$$$$___sі
________________і$$s____і$$$$$$s$$$і__s$’
_________________і$$s____$$$$$s$$$$’__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$і_.s$$і__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$і__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$і
____________s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$ґ
___________$$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§§§§s$,
___________і§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§s
___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
___________і§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____________і§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§і
_____________і§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§і
______________і§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§і
________________і§§§§§§§§§§§§§§§§§§§і
__________________і§§§§§§§§§§§§§§§і
____________________і§§§§§§§§§§§і
_______________________і§§§§§і
_________________________і§і